Record details

Subject heading
    bitumeny
Article
    Die Bitumenmergel der Kainacher Gosau (Steiermark, Österreich)
    Composition and structure of solid bitumens from the Příbram hydrothermal deposit
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
    Graphite reactivity in low-temperature hydrothermal system: Evidence from the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Interpretation of Thermal Mesophase in Vanadiferous Bitumens from Upper Proterozoic Lawa Flows (Mítov, Czechoslovakia)
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
    Minerály antraxolitu od Vrchlabí
    Organic geochemistry and facies of the Carnian Göstling Beds and Opponitz Formation (Northern Calcareous Alps, Austria)
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Prirodnyje bitumy Krkonošskogo predgornogo bassejna
    Seminář o barrandienském proterozoiku
    Transmission Electron Microscopy of Carbonaceous Matter in Precambrian Shungite from Karelia
    Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace