Record details

Subject heading
    blanická brázda
Article
    40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy
    Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
    Antracitové doly v osadě Chobot u Vlašimi
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Křemen z lokality Kněževes
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
    Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
    Radon na tektonických poruchách
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Weathering of arcosic sandstones on historical building, central Bohemia
    Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu