Record details

Subject heading
    boskovická brázda
Article
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    40Ar/39Ar-dating of detrital white mica from sandstones in the Moravo-Silesian basin, Czech Republic
    Acháty z melafyrů od Předního Arnoštova (Morava)
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Conglomerates of the Boskovice Furrow - an indicator of tectonic evolution of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Contrasting evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v.okraji boskovické brázdy (24-21 Tišnov)
    Černá Hora - sesuv na silnici II/377
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Earthquakes in the Northeastern Part of the Bohemian Massif Recorded by the MORC Station during the Period October 1994-March 1995
    Earthquakes on the Eastern Margin of the Bohemian Massif Recorded by the stations of the IPE Brno
    Electroreceptors in the Lower Permian tetrapod Discosauriscus austriacus
    Exploration works in the Rosice - Oslavany Basin.
    The external gills und ornamentation of skull roof bones of the Lower Permian tetrapod Discosauriseus (Kuhn 1933) with remarks to its ontogeny
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Gravity measurements in the region of the geodynamic network HIGHLANDS (the Bohemian Massif)
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Landslides in fissured clays on the margin of the anthracolitic system's ramp valley
    The latteral line system of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) and the homologization of skull roof bones between tetrapods and fishes
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    A new discosauriscid seymouriamorph tetrapod from the Lower Permian of Moravia, Czech Republic
    New discoveries of palaeoniscoid fishes and other fauna and flora from the northern region of Boskovice Furrow, Czech Republic
    New finds of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) from the Lower Permian of Boskovice Furrow (Czecho-Slovakia)
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    O permskich i triasovych entomofaunach v svjazi s biogeografijej i permo-triasovym krizisom
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Paleomagnetic geotraverse from Southern Alps to Thuringian Forest and its tectonic significance
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 1999
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Paleontologie lokality Obora
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehled mineralogie lokality Zbýšov u Brna
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Quaternary tectonics at the eastern border of the Bohemian Massif: new outcrop evidence
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Rosicko-oslavanská pánev ve světle nových geologických poznatků
    Sedimentary Petrography and Provenance Study as an Indicator of the Evolution of Sedimentary Basin - Southern Part of the Boskovice Furrow (Czech Rep.)
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data
    Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994) (24-21, Jevíčko)
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Skalní výchozy permských slepenců v údolí Lubé
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
    Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    The subdivisions and fusions of the exoskeletal skull bones of Discosauriscus austriacus (MAKOWSKI 1876) and their possible homologues in rhipidistians
    Subdivisions fusions and extended sutural areas of dermal skull bones Discosauriscus KUHN (Seymouriamorpha)
    The sutural pattern of skull-roof bones in Lower Permian Discosauriscus austriacus from Moravia
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif
    Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic - new data
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice)
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)