Record details

Subject heading
    cín
Article
    Accessory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
    Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Composition of Nb, Ta, Ti, Sn-bearing oxide minerals from the Homolka phosphorus-rich granite, Czech Republic
    Compositional, structural and phase relationships in titanian ixiolite and titanian columbite-tantalite
    Crystal structure of a synthetic tin-selenium representative of the cylindrite structure type
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Důkaz cínu v kasiteritu
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Experimental results and mineralogy of the Pd-Sn-Te system
    Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
    Formation of extremely F-rich hydrous melt fractions and hydrothermal fluids during differentiation of highly evolved tin-granite magmas: a melt/fluid-inclusion study
    Geochemical evolution of halogen-enriched granite magmas and mineralizing fluids of the Zinnwald tin-tungsten mining district, Erzgebirge, Germany
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Microlite and tantalite in the LCT granitic pegmatites of La Canalita, Navasfrías Sn-W District, Salamanca, Spain
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Natural SnGeS3 from Radvanice near Trutnov (Czech Republic): its description, crystal structure refinement and solid solution with PbGeS3
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    OH defects in cassiterite
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Phase equilibria in the Pd-Sn-Te system
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Scandium substitution in columbite-group minerals and ixiolite
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce