Record details

Subject heading
    ceny
Article
    Ceny uhlí - problém neřešený
    Československé rudné baníctvo v podmienkach trhového mechanizmu
    Ekonomika primárních zdrojů stříbra
    Granát - významná průmyslová surovina
    How to estimate costs of geoscience information: either based on calculated expenses or on final user's demand?
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Ložisková geologie v globalizovaném světě
    Management of the native sulphur deposits in the Carpathian Foredeep during the period 1953-1993
    Manganová ruda v Jihoafrické republice (JAR)
    Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nestabilita na uranovém trhu pokračuje
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
    Oceňování ložisek nerostných surovin
    OPEC ve světovém hospodářství ropy a zemního plynu
    Paladium palivem budoucnosti?
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Šperkové kameny Zlatého slunce Moravy : K poznání tzv. Schrattenbachovy monstrance olomouckého dómu
    Uhelný průmysl v roce 1990
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj světových cen uhlí
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Wollastonit - nová surovina v České republice
    Zásadní otázky postavení a struktury uhelného průmyslu v ČSFR
    Zlatá horečka v Ghaně
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva