Record details

Subject heading
    cerusit
Article
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Cerusit ze Stříbra
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii