Record details

Subject heading
    chalcedon
Article
    Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
    Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basins in eastern Bohemia, Czech Republic
    Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Chalcedony z Petřkovické hůrky
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Opály a chalcedony Utahu
    Podkrkonošské karneoly
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Reactions between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří