Record details

Subject heading
    chróm
Article
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou
    Chromium Anomaly in Devonian Metapelite at Petrov (Northern Moravia, Czech Republic)
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Detrital Cr-spinels in Culm Sediments and their Tectonic Significance
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Locality No.8 - Chýnov near Tábor : Mica-rich rock with Cr-bearing muscovite and accesory Cr-bearing dravite, dravite veinlets in dolomite - Tourmlaine minerals: dravite, Cr-bearing dravite
    Low-temperature magnetic properties of the Neuschwanstein EL6 meteorite
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Orientation relationships of carlsbergite in schreibersite and kamasite in the north Chile iron meteorite
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Regional Distribution of Chromium and Nickel in Moldanubian MORB-derived Amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights
    Removal of AsV, CrVI, and VV from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton
    Těžké kovy v povodí Odry
    Thermodynamic properties of uvarovite garnet (Ca3Cr2Si3O12)
    Trace element abundances in rutile and Zr-In-rutile geothermometer applied to the Sudetic eclogites
    Trace elements in detritial rutile as provenance indicators: A case study from the Erzgebirge, Germany
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny