Record details

Subject heading
    chromatografie plynová
Article
    Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
    Duxite and its geochemical biomarkers ("chemofossils") from Bílina open-cast mine in the North Bohemian Basin (Miocene, Czech Republic)
    Hartite from Bílina
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Mikroextrakcia a kapilárna plynová chromatografia v analýze organických kontaminantov vo vodách
    Molecular stable isotopic approaches in the geological environment: A breakthrough in minerogenetic studies. Examples on sediment-hosted ore deposits
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Zkušenosti se stanovením mastných kyselin