Record details

Subject heading
    chromit
Article
    Chromit z Camaguey (Kuba)
    Concentric olivine-plagioclase glomerocrystin basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Krystalochemie spinelidů
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Mineralogy of chromitites from three ultramafic massifs in Macedonia
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Optimization procedures for quantitative determination of minerals and partitioning of Mn, Cr, Ni and Co in laterites
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem)
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy z okolí Křemže