Record details

Subject heading
    chronostratigrafie
Article
    Alpine Pleistocene Glaciations and their Link to Global Paleoclimatic Changes
    The Beroun complex and the Lower Pleistocene stratigraphy
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Chronostratigraphy of Upper Pleistocene deposits in Central Europe by luminescence dating
    Comment on the correlation between magnetostratigraphy and the evolution of Microtus (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) during the Early and early Middle Pleistocene
    Complementary data on the palynostratigraphy of the Carboniferous succession of SW Poland
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
    Doc. Dr. Ján Seneš,DrSc. - the father of Paratethys - 65 years old
    Fluviální sedimenty mostecké pánve (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Gastropods
    Global patterns of organic-walled phytoplankton biodiversity during the Late Silurian to earliest Devonian
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    High-resolution, early Paleozoic (Ordovician-Silurian) time scales
    High resolution stratigraphy of the Jurassic-Cretaceous boundary interval in the Gresten Klippenbelt (Austria)
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Loess research in Eurasia: new aspects in geochronology
    Magnetoclimalology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events
    Malacofauna of Late Quaternary loess-like deposits in the Polish Carpathians
    Miocene Central Paratethys stratigraphy - current status and future directions
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    New information on stratigraphy of the Carboniferous
    A new magnetostratigraphic framework for the Lower Miocene (Burdigalian/Ottnangian, Karpatian) in the North Alpine Foreland Basin
    Palaeobotanical evidence on the Late Glacial in the Moravian Karst
    Palaeomagnetic investigation of the Beroun highway section
    Preliminary results of the vegetation history in the Giant Mountains (Úpská rašelina Mire and Černohorská rašelina Bog)
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Should the Pliocene-Pleistocene boundary be lowered?
    Silur
    Some stratigraphic problems of the Barrandian Neoproterozoic
    Spraše, fosilní měkkýši a datování. Epimerace aminokyselin ve schránkách fosilních měkkýšů
    Stratigrafie barrandienského proterozoika
    Stratigraphy and extents of Pleistocene continental glaciations in Europe
    Stratigraphy of main Pleistocene loess horizons and paleosols in mid-eastern Europe
    Stratigraphy of the Proterozoic of the Barrandian area
    The systematic and palaeoecological value of foliage anatomy in Late Palaeozoic medullosalean seed-plants
    Tertiary Avian Localities of Europe: An Introduction
    Time succession of Cenozoic stress fields in the northern part of the Bohemian Massif
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    Das "Zeitlineal" massgeblich für GSSPs Kalibrierungen - eine formatierte Korrelationstabelle als chronostratigraphisher Standard