Record details

Subject heading
    chrudimské spodní paleozoikum
Article
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bohemian Massif)
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    The eastern termination of the Variscides: terrane correlation and kinematic evolution
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Prachovické kalcity
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    Series and stage boundaries in the Devonian of the Czech Republic
    Structural-Tectonic Study of Sedimentary Complex of the Chrudim Palaeozoic: An Example of the Prachovice Quarry (Železné hory Mts.)