Record details

Subject heading
    chryzoberyl
Article
    Chrysoberyl-sillimanite association from the Roncadeira pegmatite, Borborema Province, Brazil: implications for gemstone exploration
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin