Record details

Subject heading
    cinabarit
Article
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Odrůdy idrijských cinabaritových rud
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Šlichová prospekce v okolí Luhačovic (25-34, Luhačovice)
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká