Record details

Subject heading
    cyklus sedimentační
Article
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin
    Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: Observations from the Barrandian area, Czech Republic
    The cyclicity of the Lower Miocene deposits of the SW part of the Carpathian Foredeep as the depositional response to sediment supply and sea-level changes
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians
    Geophysical records of dispersed weathering products on the Frasnian carbonate platform and early Famennian ramps in Moravia, Czech Republic: proxies for eustasy and palaeoclimate
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Hrabanovská Černava
    IGCP projekt č.378 zdárně pokračuje
    Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Labský důl Valley
    Lacustrine facies and climatically driven cyclocity in an asymmetric half-graben, Lower Permian, north-eastern Czech Republic
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Lithofacies and Cyclic Development of Turbidite Systems in the Mírov Culm and the Southern Part of Zábřeh Crystalline Complex
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
    Neogene sequence stratigraphy of the Western Carpathian Basins
    Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework
    Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor
    Paleoecology and eustasy: Miocene 3rd order cycles of relative sea-level changes in the Western Carpathian-North Pannonian basins
    Paleogeography, paleobathymetry and relative sea-level changes in the Danube basin and adjacent areas
    Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Sarmatian depositional environment of the Northern Vienna Basin
    Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
    Sequence stratigraphic model for the Lower Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in South Moravia (Czech Republic)
    Sequence stratigraphy of the Middle Miocene on the northeastern margin of the Vienna Basin
    Starší paleozoikum tehovského ostrova
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu