Record details

Subject heading
    dálkový průzkum Země
Article
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Anwendung des SAR-DGM bei der tektonischen Interpretation des Moldanubikums am Westrand der Böhmischen Masse
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Biogeochemical methods and geobotany
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Developmental Trends in Remote Sensing of the Earth
    Erstellung von Höhenmodellen und Bewegungskarten der Erdoberfläche durch Satelliten-Radarinterferometrie
    Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geoekologie do 21. století
    Geografické informační systémy : jak nahlédnout za "kopečky" a přitom zůstat doma
    Glaciation in the Cordillera Chila, Peru
    GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    Grónský ledový příkrov : záznam klimatologických údajů a krajinný fenomén
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    Inženýrská geologie - 2. část
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    The problem of "diastrophic" blocks in the marginal parts of the Late Cretaceous Nysa Kłodzka graben, the Sudetes, SW Poland
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    RADARSAT imaging of the 1997 Czech Republic flood
    Research on the marginal sudetic fault activity with use of GPS and precise leveling techniques
    The Role of Relative Observations in Multisegment Geodynamic Research System in Sudeten
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Satellite-based Estimations of Coniferous Forest Cover Changes: Krušné hory, Czech Republic 1972-1989
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N?
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry?
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    A study of volcanic rocks using digital image processing of atellite and geophysical data
    Untersuchungen zur quartären und rezenten Tektonik im Umfeld der Marienbader Störung und des Egerer Beckens (Tschechien) - erste Ergebnisse
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Use of remote sensing in monitoring river floods and their effects on the landscape
    Using LANDSAT TM data for mapping of the Quaternary deposits in Central Sweden
    The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka