Record details

Subject heading
    dacit
Article
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
    Erratum in der Publikation "Petrographie, Geochemie und geotektonische Einstufung des miozänen Vulkanismus im Steirischen Becken (Österreich)" veröffentlicht in den Abh. Geol. B.-A., 56/1, s.419-434
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Geochemistry of Calc-alkaline Volcanic Rocks in relation to deep structure of Ecuador and Southern Colombia
    Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    Lower Miocene Volcanoclastics in South Moravia and Lower Austria
    Magmatic history of the Altenberg-Teplice caldera in the aspect of Th-U data
    New data on the Neoproterozoic-Cambrian geotectonic setting of the Teplá-Barrandian volcano-sedimentary successions: geochemistry, U-Pb zircon ages, and provenance (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
    Petrographie, Geochemie und geotektonische Einstufung des miozänen Vulkanismus im Steirischen Becken (Österreich). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    PGE distribution in massive sulfide deposits of the Iberian Pyrite Belt
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
    Quartz and feldspar fabrics in igneous rocks of the Eastern Erzgebirge Pluton (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing
    Tertiary ignimbrites in Central America : volcanological aspects and lithostratigraphical correlation proposal
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)