Record details

Subject heading
    dajka
Article
    40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    40Ar/39Ar isotopic evidence for mid-Devonian post-metamorphic pegmatite emplacement in the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif, Central European Hercynides
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    Anenský mlýn
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Bildungstiefe und Bildungszeitpunkt von frühen Klüften in Granitplutonen
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    Camptonites and monchiquites in Central Europe
    Carbonated alkaline and ultramafic alkaline lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins
    Chalcedony z Petřkovické hůrky
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif)
    Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Chronological constraints of late- and post-orogenic emplacement of lamprophyre dykes in the southeastern Bohemian Massif, Austria
    Collomorph calcite in hydrothermal veinlets from Culmian greywackes: possible relationships to genesis, fluid flow and their bacterial content
    Compositional evolution of tourmaline in lepidolite-subtype pegmatites
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Datolit z Vlastějovic
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Dravit a křemen z Oparenského údolí u Lovosic
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
    Emplacement of the Altenberg Granite Porphyry : AMS Data Constraints
    Epidotmikrokvarcdioritový hydrotermalit z Prahy-Suchdola, potenciální ozdobný kámen
    Evolution of fractionated granite magma in multiple-opened system: Example from the Podlesí granite stock, Czech Republic
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
    Flow and fabric development in dykes: studied by means of AMS analogue and numerical modeling
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Geochemical evolution of halogen-enriched granite magmas and mineralizing fluids of the Zinnwald tin-tungsten mining district, Erzgebirge, Germany
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Geologie novoknínské oblasti
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geology of occurrence of ferruginous sandstones in N Bohemia: famous localities revisited
    Geology of occurrences of ferruginous sanstones in North Bohemia: Famous localities revisited
    Geology of the Nový Knín area
    Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China
    Geophysical Characteristics of the Roztoky Volcanic Centre, The České Středohoří Mts., Bohemia
    Gibbsit z kamenolomu Mokrá u Žlutic
    Granodiorite Porphyries of the Moldanubian Zone - Evidence for the Beginning of post-Variscan Extension
    Ground Geophysical and Geological Mapping in the Central Part of the Moldanubian Pluton
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Homolka hill near Lásenice, a topaz-bearing muscovite granite with Sn-(Nb-Ta) mineralization
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Intrusive Geometries and Cenozoic Stress History of the Northern Part of the Bohemian Massif
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Klinozoisit z lokality Sobotín-Pfarrerb, okres Šumperk
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křemenné žíly od Vrchoslavi u Teplic
    Kuřim - old quarry near railway
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
    Locality No.1: Rožná near Bystřice nad Perštějnem, a large pegmatit dike of the lepidolite subtype, type locality of lepidolite
    Locality No.2: Věžná near Nedvědice, a pegmatite dike of the beryl - columbite subtype penetrating serpentinite
    Locality No.3: Vlastějovice near Zruč nad Sázavou, pegmatites with fluorite penetrating skarn
    Locality No.6: Lásenice near Jindřichův Hradec (Vojířov gamekeeper's lodge), a subvolcanic felsic dike with tungsten mineralization
    Locality No.7: Nová Ves near Český Krumlov, a pegmatite dike of the petalite subtype penetrating serpentinite
    Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
    Magma flow and anisotropy of magnetic susceptibility in aplite dykes in the Nasavrky Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magnetic Fabric and Magma Flow in Some Mafic Dikes of the Central Bohemian Pluton and its Surroundings
    Měďnaté minerály z Kolína
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts.
    Metamorphic chlorite and "vermiculitic" phases in mafic dikes from the Maláguide Complex (Betic Cordillera, Spain)
    Middle Devonian Tentaculitoidea from the late generation of fillings of the neptunian dyke in the Koněprusy area (Prague Basin, Czech Republic)
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mineral Chemistry and Petrogenesis of Ultramafic Alkaline Lamprophyre Dyke from the Klunst Quarry in Ebersbach (Lusatia, Germany)
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    A new lamprophyre species from the Klunst quarry (Ebersbach, Lusatia, Germany) - geochemical and petrological implications
    The Northern Part of the Izera-Karkonosze Block: Fragment of the Saxo-Thuringian Passive Margin
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
    Opálenka
    Opály a chalcedony Utahu
    P-rich muscovite granites - latest product of two-mica granites fractionation in the South Bohemian Pluton
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Želesice (masyw Brna)
    Paleozoická žilná a hlubinná intruziva
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí (Excursion stop No.3)
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic)
    Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma
    Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts : evidence from basaltic and phonolitic dikes
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Pražské millerity
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Regional Extension of Hydrothermal Veins - Result of an Important Deformation Event in the Moravosilesian Paleozoic
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Rhyolite Related to Panafrican Granite in the Brno Massif (Czech Republic)
    Rhyolite related to Panafrican granite in the eastern part of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts.: Xenoliths or Dyke Differentiates?
    Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
    The Rožná Pegmatite Field, Western Moravia (Czech Republic)
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Silicic dyke rocks associated with two-mica and muscovite granites of the South Bohemian Pluton
    Skorodit z Přebuzi
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    The Story of Bory Granulites - Early Thoughts
    Structural evolution of the Prague synform (Czech Republic) during Silurian times: An AMS, rock magnetism, and paleomagnetic study of the Svatý Jan pod Skalou dikes : consequences for the nappes emplacement
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Střelniční žíla v Doksech
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třebíč pluton (Czech Republic)
    Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
    Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice
    Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variations in magnetic anisotropy and opaque mineralogy along a kilometer deep profile within a vertical dyke of the syenogranite porphyry at Cínovec (Czech Republic)
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Volcanism on Anafi island : short living, extensional, hydromagmatic volcanism in the central part of the South Aegean volcanic chain (Greece)
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanologie okolí Jičína (03-43 Jičín)
    Vulkanologische Untersuchungen des spätpaläozoischen pyroklastisch-kohärenten Gangsystems bei Burkersdorf im Osterzgebirge/Sachsen
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyty epidotu ve Vlastějovicích
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Záhnědy, moriony a citríny z Cínovce
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše : (12-43 Dobříš)
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
    Želešice - abandoned quarry
    Žilami propletený ostrov Sao Nicolau
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové