Record details

Subject heading
    degazace
Article
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Důlní degazace v OKR
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Fluide als Tracer für aktuell ablaufende geodynamische Prozesse unter dem westlichen Eger Rift
    Geochemische und geoelektrische Untersuchungen im Nationalpark Sooser Moor (Schwarmbebengebiet Vogtlandt-NW Böhmen) als Beitrag zur Charakterisierung der Aktivität von magmatischen Fluiden
    Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues?
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9
    Manifestation of crustal dynamics and kinematics in the western part of the Ohře/Eger Rift, Czech Republic
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Netradiční způsoby degazace
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Shear faults in Tertiary clay formation of the Eger Basin (Czech Republic) and their role for the degassing of the uppermost mantle
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Textures of rare-metal granites as exploration tool
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí