Record details

Subject heading
    degradace
Article
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Catastrophic implications on global climatic change and cold regions of Euroasia
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Diagenesis effects on specific carbon isotope composition of plant n-alkanes
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
    The Holocene Sedimentation in Sandstone Roc kshelters of Northern Bohemia
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Klimaschwankungen und Geoprozesse im kalten Norden Euroasiens
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Mineralogical and physico-chemical properties of soils from the devastated forest area in Izerskie Mountains
    The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung des nördlichen KTB-Umfeldes (Fichtelgebirge und Steinwald)
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Photochemical release of metal species in stream waters
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Weathering of lignite seam partially outputed by underground mine in Bílina open pit.