Record details

Subject heading
    devon-svrchní
Article
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    Affinities of Late Devonian Acritarchs from the Madre de Díos Basin, Northern Bolivia: Evidence for Plate Tectonic Interaction between Eastern Laurentia and Western Gondwana?
    Age, geodynamic setting, and mantle enrichment processes of a K-rich intrusion from the Meissen massif (northern Bohemian massif) and implications for related occurrences from the mid-European Hercynian
    Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval (Lesní lom, Moravia, Czechoslovakia)
    A Carboniferous Time Scale 2000: Discussion and Use of Geological Parameters as Time Indicators from Central and Western Europe
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Chlorites from hydrothermal veins in the Moravian-Silesian culm
    Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst
    Devonian filter-feeding sharks
    Devonian glaciation in Gondwana and its global effects
    Devonian miospore stratigraphy and correlation with the global stratotype sections and points
    Diagenesis, Magnetic Overprint and Tectonics near Mokrá (E of Brno)
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Discrimination between facies and global controls in isotope composition of carbonates: carbon and oxygen isotopes at the Devonian reef margin in Moravia (HV-105 Křtiny borehole)
    Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
    Eifelian-Frasnian Amphipora limestones, biostromes and bioherms, Moravian Karst, Czech Republic
    Foraminiferal fauna and climatic oscillations in Late Devonian and Early Carboniferous
    Foraminiferal zonation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous in Moravia (Czechoslovakia)
    Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif
    Function morphology of Alveolitinae and its dependence on the Kellwasser and other events (Tabulata, M. to U. Devonian, Moravia, CSSR)
    Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska)
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geochemistry of the Late Devonian intermediate to acid metavolcanic rocks from the southern part of the Vrbno Group, the Jeseníky Mts. (Moravo-Silesian Belt, Bohemian Massif, Czech Republic): paleotectonic implications
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy (Moravský kras, Morava)
    Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times
    Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Konodonti ze strukturního vrtu Jablůnka-1
    Konodontová společenstva němčicko-vratíkovského pruhu (24-23 Protivanov)
    Late Devonian - Early Carboniferous Foraminiferal Fauna: Zonations, Evolutionary Events, Paleobiogeography and Tectonic Implications
    Late Devonian stratigraphy and global events at Boulongour Reservoir (Uygur Autonomous Region, Xinjiang, China)
    Late Devonian to Early Carboniferous Bimodal Volcanic Rocks of the Ještěd Range Unit (Sudetes): Constraints on the Development of the Variscan Orogenic Wedge
    Latest Frasnian and earliest Famennian (Late Devonian) bivalves from the Montagne Noire (France)
    Mafic-intermediate granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Metabasites from the Polish Part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, Metamorphic History and Geotectonic Meaning
    Moravian Middle and Late Devonian buildups: evolution in time and space with respect to Laurussian shelf
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
    New data on the Annulata Events in the Moravian Karst (Famennian, Czech Republic)
    A new isoetalean lycopsid Polysporia lugardonii sp. nov. and its spores from the Upper Devonian of Cleveland, Ohio, USA
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov)
    Odpověď na recenzi Jaroslav Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval)
    Once more on the age of the Andělská Hora Formation in the Nízký Jeseník Mts.
    Organic-walled microplankton from the Upper Devonian of the Albergaria-a-Velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications: preliminary results
    Ostrov u Macochy, the road-cut near the mirror
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    PGE distribution in massive sulfide deposits of the Iberian Pyrite Belt
    Praecardium Barrande im Oberdevon des Rheinischen Schiefergebirges?
    The problematic microfossil Jinonicella sp. from the Refrath 1 Borehole (late Famennian; Bergisch Gladbach-Paffrath syncline; Ardennes-Rhenish Massif, Germany)
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Rapid exhumation of medium to high-pressure metamorphic rocks at the saxothuringian-Moldanubian boundary : Evidence from detrial white micas in Saxothuringian synorogenic sediments (E-Variscides, Germany)
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    A review of the Carboniferous colonisation of non-marine environments by ostracods
    Revision und Ontogenie des Trilobiten Drevermannia schmidti Richter, 1913 aus dem Oberdevon des Bergischen Landes
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Sedimentological and evolutionary cycles in the Upper Devonian and Lower Carboniferous
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the Lower Givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7 (25-22 Frýdek-Místek)
    Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Svrchnodevonští konodonti z vrbenské skupiny od Rýmařova (14-42 Rýmařov)
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Tiktaalik - ani ploutev, ani noha
    Trendy v evoluci svrchnodevonských a spodnokarbonských konodontů
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Über Erscheinungen der Resedimentation im Jungproterozoikum und Paläozoikum der Saxothuringischen Zone
    Upper Devonian Kellwasser Crisis on carbonate ramps
    Upper Devonian-Lower Carboniferous foraminiferal paleobiogeography and Perigondwana terranes at the Baltica-Gondwana interface
    Upper Devonian to Lower Carboniferous platform to basin evolution in Moravia (Rhenohercynian Zone, Czech Republic)
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    The Variscan orogeny in the Saxo-Thuringian zone - Heterogenous overprint of Cadomian/Palaeozoic Peri-Gondwana crust
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilesian Paleozoic Zone)
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi