Record details

Subject heading
    diabas
Article
    Analysis of the natural remanent magnetization of rocks by measuring the efficiency ratio through alternating field demagnetization spectra
    Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)
    Brdské acháty
    Brdské lokality hvězdového křemene
    Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu?
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Epibionti přicementovaní k diabasovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    Ordovický vulkanismus
    Paleomagnetism of selected Quaternary, Cainozoic, Jurassic, and Proterozoic to Lower Paleozoic volcanic rocks from Nigeria
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Upper Palaeozoic dyke rocks of the Bohemian part of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit
    Železitý křemen ze Zaječova u Komárova
    Žíla 'svatojanského diabasu' od Vysokého Újezda (12-41 Beroun)