Record details

Subject heading
    diagenetické struktury
Article
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Authigenic smythite and pyrrhotite in the upper part of the Sokolov Formation (the Sokolov Basin, Czechoslovakia)
    Bechyňské koule
    Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
    Devonian Island Elevations under the Scope: Central Europe, Basement of the Carpathian Mountains in Moravia
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    Distribution of stable O and C isotopes and microelements in Triassic limestones of the Veterlín unit, the Malé Karpaty Mts.: their diagenetic interpretation
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Geology of Palaeozoic sediments of the deep borehole Jablůnka-1 (Beskydy Mts., NE Moravia) : comparison with the deep borehole Münsterland-1
    Gypsum-ghost limestones facies of the Polish sulphur deposits:an analog of selenitic gypsum facies?
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Kompakce a cementace křídových pískovců Čech
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Quartzose pseudomorphs in Upper Proterozoic sediments of the Blovice Formation; Czech Republic
    Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů