Record details

Subject heading
    diagram
Article
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Interactive seismic viewer "OP" - short review
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
    The relationship of tilt and twist of fringe cracks in granite plutons
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí