Record details

Subject heading
    diferenciace magmatická
Article
    Analogue and numerical modelling of shape fabrics: application to strain and flow determination in magmas
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Evolution of two-mica granites in the South Bohemian batholith
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Internal structure of the granite and tonalite intrusions in the Strzelin massif, Fore-Sudetic block, SW Poland
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Late Palaeozoic lamprophyres and associated mafic subvolcanic rocks of the Sudetes (SW Poland): petrology, geochemistry and petrogenesis
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
    Lithium isotope fractionation in the terrestrial planets
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Origin of topaz-bearing of the Saxothuringian Zone (Bohemian Massif)
    Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí Granite System (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints