Record details

Subject heading
    digitální simulace
Article
    3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
    Conceptual remarks for tectonic geomorphology by terrain modelling within GIS
    Creation of DEM by kriging method and evaluation of the results
    Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
    Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Low-field variation of magnetic susceptibility measured by the KLY-4S Kappabridge and KLF-4A Magnetic Susceptibility Meter: accuracy and interpretational programme
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Modification of the Lennartz apparatus for the seismic array in West Bohemia
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic"
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Seisbase - principles of a program and database for routine analysis of data from local seismic networks, version 4.7
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    Tectonosedimentary Evolution of N Bohemia Based on the Digital Elevation Model of Crystalline Basement and Upper Paleozoic Strata: Preliminary Results
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic