Record details

Subject heading
    diopsid
Article
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Laboratoř silikátové chemie
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví