Record details

Subject heading
    diskordance
Article
    Anomalous dips of some Upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice Basin based on borehole data and reflection seismic measurements
    Correlation of Karpatian Deposits in the Southern Part of the Carpathian Foredeep
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy Region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part III, Collapse structures
    Hiatuses between the base of the Pennsylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Late variscan tectonomagmatic activity in Western Europe and surrounding areas: the Mid-Permian Episode
    La limite Oligocene-Miocene en Tunisie Centrale
    Palaeontological Dating of the Pre-Campanian Unconformity in the Ghawt Sas Area. 1
    Pomníčky a pamětní desky geologické minulosti
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče