Record details

Subject heading
    distribuce statistická
Article
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat