Record details

Subject heading
    dokumentace geologická
Article
    Automatizace tvorby map ložisek nerostných surovin 1:50 000
    Baňskoštiavnické geologické mapy
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Československá geologická periodika
    Documentation of Geological and Archaelogical Features Using the Lacquer-Film Method
    Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun (12-12 Louny)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného (12-23 Kladno, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Geologické využití příležitostných zemních prací na Šumpersku a Zábřežsku (14-24, Bělá p. Pradědem; 14-43, Mohelnice, 14- 41, Šumperk)
    Historical geological maps from the territory of the Czech Republic as a source of information
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Knihovna Českého geologického ústavu a geologická informace
    Kodifikace zkratek minerálů
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
    Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation.
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    The significance of microphotography in ore microscopy
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum
    Současné problémy geologické fotografie
    Sto let od narození Radima Kettnera (1891-1967)
    Studijně rozborová činnost
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
    Typy reliéfu (komentár k mape E.Mazúra)
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Vedecká ilustrácia v paleontológii
    Vědeckotechnické informace
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí