Record details

Subject heading
    dolomit
Article
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Comparison of the Daluxiang and Maoniuping carbonatitic REE deposits with Bayan Obo REE deposit, China
    Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Dolomit jako sklářská surovina
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie
    Doterajšie výsledky výzkumu využitia dolomitov pri odsirovaní spalín
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    Fioletovo-sinjaja ljuminescencija kal'cita i dolomita kak indikator uranovogo orudenenija
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Kamenivo pre biele a farebné betóny na Slovensku
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Kornati a Telašcica
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály světové lokality Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Neoproterozoic sedimentary carbonates and their silicified equivalents: Barrandian, Czech Republic
    Origin of the dolomite mineralization from a pegmatite dike at Horni Bory, Moldanubicum, Czech Republic
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Regional temperature trend in low temperature fluids: suggestions from stable isotopes and fluid inclusion data, Rhenohercynian Zone, Czech Republic
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu
    Ťažba, spotreba a využívanie dolomitov Slovenska
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
    Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej
    Zpráva o průzkumu jeskyně Poustevna ve východních Krkonoších