Record details

Subject heading
    dolomitizace
Article
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    The soils of eastern Hoachschwab Plateau, Northern Calcareous Alps, Austria