Record details

Subject heading
    drahokamy
Article
    Achát
    Acháty a jaspisy v podkrkonošském permokarbonu
    Acháty z Botswany
    Acháty z melafyrů od Předního Arnoštova (Morava)
    Acháty z okolí Železnice
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Aluviální náplavy v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou
    Ametyst Ciboušov
    Ametyst z Amatitlánu v Mexiku
    Ametyst z Bludova u Šumperka
    Ametyst z Dolních Borů
    Ametyst z Kojatína u Třebíče
    Ametyst z Medvědína v Krkonoších
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Ametysty z fluviálních vltavínonosných sedimentů
    Antická gema z Mušova (j. Morava)
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    Bájný vrch Kozákov
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Barva ametystu a její příčiny
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Bohemian garnet
    Boron and lithium isotopic compositions as provenance indicators of Cu-bearing tourmalines
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice
    Chebské vltavíny
    Chemická zkouška na křišťál
    Co je český granát?
    Common gem opal: An investigation of micro- to nano-structure
    Composition of Fluids and their Effect on Stability Fields of Silicate Minerals in Amphibolite Facies Metamorphic Rocks
    České granáty v českém skle
    České královské korunovační klenoty a jejich poslední gemologický výzkum
    Český achát - jeho naleziště
    Český achát - samostatný objekt sběratelství
    Český granát ve sbírkách Moravské galerie
    "Český granát" z Korutan
    Čtyři historické smaragdy
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Diamantový důl Premier v Jihoafrické republice
    Diamanty stále vábí : lom a odraz světla v barevných variacích
    Diamanty v republice Sierra Leone
    Diamanty z celého světa
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Drahé a ozdobné kameny bývalé Jugoslávie
    Drahé a ozdobné kameny Syrské arabské republiky
    Drahé kameny Afghánistánu a Pákistánu
    Drahé kameny barokní Moravy
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny jihovýchodní Asie
    Drahé kameny Langobardů
    Drahé kameny lovců sobů
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahé kameny moravských Keltů
    Drahé kameny na Moravě doby bronzové
    Drahé kameny na Moravě doby římské a doby stěhování národů
    Drahé kameny na Moravě od konce 18.století do začátku našeho století
    Drahé kameny na Moravě v době bronzové a železné
    Drahé kameny na Moravě v době halštatské
    Drahé kameny na Moravě v době kamenné
    Drahé kameny na Moravě v době římské
    Drahé kameny na Moravě v době slovanské
    Drahé kameny období staroasyrských kárumů v Anatólii (Turecko)
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Drahé kameny renesanční Moravy
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Drahé kameny v gotice
    Drahé kameny v moderním šperku
    Drahé kameny v technické praxi
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drahokamové beryly z Písku
    Drahokamové pegmatity jižní Kalifornie
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Exploitation of moldavites
    Fibrous nanoinclusions in massive rose quartz: The origin of rose coloration
    Fluid inclusion study of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia
    Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea
    Granát jako průmyslový minerál
    Granitový masiv Goricho
    Grossular z Piemontu : z návštěvy Val d' Ala, Val di Susa a burzy v Torinu
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Habachtal - historické naleziště smaragdů
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Hliník - stříbro z hlíny
    Hodnocení kvality šperkových výbrusů
    Hončova hůrka u Příbora - zajímavé naleziště chalcedonů-achátů
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hubert Klein - významný sběratel minerálů Jesenicka
    Kameny korunovačních klenotů evropských zemí
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Klasická lokalita Malá Jizerská louka
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Kouzlo záhněd
    Kristall Galerie, Swakopmund, Namibie - stojí za návštěvu
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II)
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Křišťály z okolí Borů na západní Moravě
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Květy irácké pouště
    Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou
    Low-hafnium zircon from alluvial and colluvial placers in northern Bohemia: composition and possible sources
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Mineralogicko-petrologické oddělení
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Minerals of spinel group from pyrope-bearing gravels of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Mongolské acháty
    Moravské achátové geody
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Naleziště českého granátu-pyropu v Podkrkonoší
    Naleziště největších topasů
    Naleziště vltavínů u Rybníků a Moravského Krumlova
    Nálezy ametystů v Železných horách
    Naše největší záhněda z Vysočiny
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Nejkrásnější ametystová drúza se stoletou tradicí
    Nej...nej...nej mezi citrínem a záhnědou z Národního muzea
    Největší české granáty
    Největší tektity
    Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Nerostné suroviny
    Netradiční acháty z Krušných hor
    Nové drahé kameny
    Nové lokality ametystu v Krušných horách
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Novinky ze světa drahých kamenů
    Novopacké acháty a dr. Karel Tuček
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    O ametystech z tišnovských křemenných žil
    O největších a nejmenších krystalech
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    "Obyčejný" křemen
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Opál
    Opály a chalcedony Utahu
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ostrov Zabarjad v Rudém moři - světoznámé naleziště olivínu
    Pegmatity jako zdroj šperkových kamenů
    Pegmatity Malchanského revíru v Zabajkalí
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Perly, perleť a korály
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Písecké pegmatity a drahé kameny
    Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
    Po stopách saharského amazonitu
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Podkrkonošské drahé kameny
    Podkrkonošské karneoly
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Polodrahokamy z Novopacka
    Polodrahokamy z Těšínska a z Podbeskydí
    Poslové Tyrkysové paní
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    RNDr. Karel Tuček, CSc. a Městské muzeum v Nové Pace
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    Rubelit ve svatováclavské koruně : výzkum českých korunovačních klenotů
    Rudolf II. a sběr drahých kamenů
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
    Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Sedimentární acháty
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Současné problémy spojované s termínem drahý kámen
    Spinely
    Spinely v historických špercích
    Stále záhadné vltavíny
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Svět drahých kamenů
    Syntetické drahokamy na bázi odrůd korundu
    Syntetický smaragd
    Syntéza drahých kamenů
    Šperkové kameny Zlatého slunce Moravy : K poznání tzv. Schrattenbachovy monstrance olomouckého dómu
    Tektites in the Phan Rang area, Vietnam
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín)
    Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Topazová skála ve Schneckensteinu, Německo
    Tucson Gem and Mineral Show 1995 a účast Národního muzea na ní
    Turmalín - drahý kámen přitahující popel
    Turmalín - elektrický drahokam barvy duhy
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Uralské acháty
    Uralské rubíny
    Určovací metody
    Variabilita struktur achátů z centrální části Vysokého Atlasu
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Vladimír Kropáček šedesátiletý
    Vlastnosti drahých kamenů
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vratislavské granáty
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výskyt ametystu v Podkrkonoší
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Výzkum kamenů českých korunovačních klenotů
    Významový slovníček častých anglických výrazů, používaných v gemologii
    Vzácný nález u Slavic
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů
    Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov)
    Z jihočeských nalezišť
    Za drahými kameny na Srí Lanku
    Za krásnými kameny
    Za křišťály a záhnědami na Připolární Ural
    Za olivíny do říše Kimů
    Za roveňskými kameny
    Za tyrolskými granáty
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Záhnědy, moriony a citríny z Cínovce
    Záhnědy na Liberecku
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Záhnědy ze Záseky na Českomoravské vrchovině aneb zpráva o očekávaném nálezu
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
    Zajímavý vltavín z Krochot u Kožichovic
    Zeolity jako drahé kameny
    Zircon Typological Investigations from the Seufzergründel Placer Near Hermsdorf in the Saxon Switzerland, Eastern Germany
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách
    Zvláštnosti vltavínu