Record details

Subject heading
    drobná tektonika
Article
    Budowa strukturalna srodkowej czesci pasma lupkowego Szklarskiej Poreby (Góry Izerskie)
    Deformation of gabbro-amphibolites in the SW Barrandian zone (W Bohemian Massif, NE Bavaria) - acadian terrane collision
    Gabbroamphibolit-Masse von Neukirchen-Kdyne und ihr Rahmen
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Kinematics of Variscan shear deformation in Moldanubian metamorphic Complex (SW Moravia)
    Magmatic structures in the Karkonosze granite and their relation to tectonic structures in the eastern metamorphic cover
    The mantle rocks of the Dyje massif and their relation to the Moravicum and Brunovistulicum
    Matematický model třírozměrné deformace horninového masívu. 1.díl
    Návrh výpočtu středního směru
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla
    Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači
    Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    The shape preferred orientation of minerals and its relationship to the magnetic fabric in the Karkonosze Mts pluton
    Some aspects of geotectonical development of the Moravo-Silesian region of the Bohemian Massif
    Štruktúrna charakteristika granitoidných hornín Lúčanskej Fatry
    Výzkum ferodioritu od Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Wärme ud Bewegung während der variszischen Orogenese in den moldanubischen Gneisen Ostbayerns. I.Deformation und Kinematik
    Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)