Record details

Subject heading
    durbachit
Article
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
    Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from the western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
    Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
    Two distinct mantle sources of Hercynian magmas intruding the Moldanubian unit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům