Record details

Subject heading
    dvojčatění
Article
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Bertrandit a další minerály Be
    The black box of the stress analysis based on calcite twinning
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    The crystal structure of roxbyite, Cu58S32
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    Goethes Karlsbader Zwillinge und andere Zwillinge der Feldspäte
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Inversion twinning in troilite
    Japonská dvojčata křemene z Bolívie a Peru
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (I)
    Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram Czech Republic: Rietveld crystal structure refinement
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Pericline twinning as a criterion of the albite origin in syenite and granite of the Altenberg tin deposit (Erzgebirge)
    Refinement of the crystal structure of cyrilovite from Cyrilov, Western Moravia, Czech Republic
    Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root