Record details

Subject heading
    dynamická analýza
Article
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    The Brzeg-Nysa shear zone: an example of Variscan transpression in the easternmost part of the Fore-Sudetic Block
    Cesta do středu Země. 1
    Complete Periodical Geological Time-Table
    Crustal development and tectonic models of Western Carpathians from gravity interpretation
    Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Evolution of the Late Tertiary Basin in the Northern Carpathians and Their Foreland
    Geodynamic Evolution of the West Carpathians during the Neogene
    Global geodynamic long-term variations and expanding Earth hypothesis
    Hierarchical Structures and Periodicity in Geology and Geography
    Hierarchie a periodicita ve vývoji Země
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    Impaktový proces
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    Late Cretaceous through Paleogene evolution of Magura Basin
    Late orogenic structural control on the regional geometry of basement massifs : an example from the Jeseník Mountains, Czech Republic
    Late Paleogene Stress Field, Tectonic and Sedimentation in the Bakony and the Western Carpathians (North Pannonian Block); a Response to Oblique Collision
    Lužický zlom a severní okraj české křídové pánve
    Magnetic anisotropy and strain in nappes of E Moravia
    Mohou být Čechy starým obrovským meteoritovým kráterem?
    Násunové struktury j.uzávěru Moravského krasu
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Objevilo se potvrzení fixistického modelu PEP systémů?
    Oceanizácia kontinentálnej kory v kontexte teórie tektoniky litosferických platní
    Paleostress Fields and Neogene Geologic History of Eastern Part of Danube Basin
    Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
    Palinspastic reconstruction of the Easternmost Alps between Upper Eocene and Miocene
    Perpendicular fabrics in the Orlické hory orthogneisses (western part of the Orlice-Sněžník Dome, Bohemian Massif) due to high temperature E-W deformational event and late lower temperature N-S overprint
    Pohybová štúdia vybranej oblasti jednotky Veĺkého Boku
    Polnaja periodičeskaja škala geologičeskogo vremeni
    Ponikevské souvrství a sdružené celky v devonu silezika
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
    Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones
    Prosvěcování Země : seizmická tomografie odhaluje horké oblasti
    Recent geodynamic evolution of convergent plate margins and the reconstruction of fossil plate boundaries
    Recent tectonic activity - a review of selected research methods
    Rola wielkoskalowych przemieszczen przesuwczych w uksztaltowaniu waryscyjskej struktury Sudetów
    Rotational ductile deformations in the Snieznik metamorphic complex (Sudetes)
    Sedimentology and orientation of tentaculite shells in turbidite lime mudstone to packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia
    Seismically active fracture zones related to the western segment of the Hellenic subduction
    Significance of the Complete Set of Events in the Moldanubian Zone
    Stress indications in the Bohemian Massif reinterpretation of borehole televiewer data
    Structural interpretation of the Choč nappe outliers of the Chočské vrchy Mts.
    Strukturně geologické sympozium Moravská okna
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Štruktúrna analýza deformácií vo flyšových a bradlových sukcesiach v údolí rieky Vláry
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Terrane boundaries in the Sudetes: results of Variscan ductile shearing
    Upper Cretaceous through Paleogene Evolution of Magura Basin
    Variscan deformations of the basement and of its Devonian cover - the case of the Oskava block (Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Variská orogeneze v sileziku
    Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii