Record details

Subject heading
    eggenburg
Article
    Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
    Die biostratigraphische Stellung der tertiären Blattfloren von Seussen und Wackersdorf (Oberpfalz)
    Calcareous nannoplankton from the Eggenburgian stratotype and faciostratotypes (Lower Miocene, Central Paratethys)
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Limonit z Chvalovic u Znojma
    Lower Miocene freshwater ostracods and gastropods from the Chomutov area of Northern Bohemia, Czech Republic
    Lower Miocene freshwater ostracods from the Merkur-North open-cast mine (Most Basin, northern Bohemia, Czech Republic)
    Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic
    Nosislav-3 borehole
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Paleoecology and Isotopic Analysis of Eggenburgian Molluscs from the SW Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13
    Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301
    Pirenella moravica (M. Hoernes) (Mollusca, Gastropoda) in the Eggenburgian in South Moravia and Lower Austria
    Sopostavlenije sakaraulskogo regiojarusa Kavkaza s eggenburgskim jarusom Zapadnych Karpat
    Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
    Vídeňská pánev
    Zhodnocení náběhového období PZP Dolní Dunajovice