Record details

Subject heading
    ekologická katastrofa
Article
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?