Record details

Subject heading
    elektronový mikroanalyzátor
Article
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses
    Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
    Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace