Record details

Subject heading
    elektrum
Article
    Kutná Hora a zlato
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR