Record details

Subject heading
    energetické suroviny
Article
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
    Geotermálny výskum vo Francúzsku
    Hnědé uhlí v energetickém hospodářství Německa
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Nerostné suroviny Albánie
    Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
    Potřeba promyšlené energetické politiky v ČR
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Uhelný průmysl v roce 1990
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Založenie európskej vetvy Medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)
    Zemské teplo v Českém masivu