Record details

Subject heading
    entropie
Article
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Low-temperature calorimetric and magnetic data for natural end-members of the axinite group
    O možnostiach fyzikálneho výkladu geochemických javov