Record details

Subject heading
    eolické sedimenty
Article
    Aminostratigraphy of Central European loess cycles: introduction and data
    Aminostratigraphy of loess across Middle Europe
    Bericht 1993 über Aufnahmen von quartärgeologisch bedeutenden Aufschlüssen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 und 1994 über die Bearbeitung fossiler Mollusken aus ausgewählten Lösskomplexen auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bericht 1994 über Geologische Aufnahmen im Quartär des Kamptales auf Blatt 21 Horn
    Changes in the Clay Fraction Mineral Composition in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Chronostratigraphy of Upper Pleistocene deposits in Central Europe by luminescence dating
    Correlation of Quaternary deposits basins of the Middle Dnieper area and the Middle Danube area (by the data of fauna mollusks)
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    Dust Storms in Moravia and Silesia
    Fosilní měkkýši dalších sprašových profilů v Dolním Rakousku
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
    Kvartér Asie a Pacifiku v Malajsii a Thajsku
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
    Kvartérní sedimenty ma území listu 33-111 Třeboň
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na území listu Hlubočky (25-11 Hlubočky)
    Kvartérní sedimenty na území listu Nymburk (13-14 Nymburk)
    Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce (34-23 Břeclav)
    Late-Quaternary loess-palaeosol record from the Northern Minusinsk Basin, southern Krasnojarsk region, Siberia
    Loess complex near Sedlec (Southern Moravia)
    Loess in the Czech Republic: magnetic properties and palaeoclimate
    Luminescence dating of Upper Pleistocene loess from Bohemia and Moravia
    Magnetic susceptibility and remanence record of the Kurtak loess, southern Siberia, Russia
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Mineral magnetic study of windblown sediments deposited in the entrance of Kůlna Cave, Czech Republic
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
    New data on four classic loess sequences in Lower Austria
    New micromorphological knowledge of the last Pleistocene glacial cycle in the loess profile at Praha-Sedlec
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
    Oldest loess accumulations of the south Moravia
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Sedlec (34-23 Břeclav)
    Paleopedologický výzkum významných lokalit Paudorf, Furth u Göttweigu, Krems-Střelnice a Stranzendorf
    Plastosoly ve sprašové sérii u Bořetic (34-21 Hustopeče)
    Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na mapovém listu 1 : 50 000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Pokryvné útvary okolí Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Quaternary loessic sediments in the humid tropical zone of Southeast Asia
    Quaternary sequences in Southeast Asia and their regional correlation
    Rock magnetic proxies of climate change from loess-paleosol sediments in the Czech Republic
    Sedlec near Mikulov (district Břeclav)
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)