Record details

Subject heading
    exoskelet
Article
    Camouflaged trilobites?
    Exoskeletal architecture, hypostomal morphology and mode of life of Silurian and Lower Devonian dalmanitid trilobites
    Exoskeletal configurations and malformations in Cambrian and Ordovician agnostids: (Barrandian area, Czech Republic)
    Exoskeletal structures and ultrastructures in Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
    Extillaenus aff. advena (Barrande, 1872) (Trilobita) from the Arenigian (Klabava Formation, Lower Ordovician) of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Exuviation of the Genus Placoparia Hawle and Corda, 1847 (Trilobita, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Kainops chlupaci sp. n. from the Lower Devonian (Zlíchovian Stage) of the Prague Basin
    Middle Cambrian pterobranchs and the Question: What is a graptolite?
    Mikromorfologická analýza exoskletonů konulárií (svrchní kambrium-pennsylvan)
    New finds of agnostid trilobites in the Skryje-Týřovice area (Middle Cambrian, Barrandian area, Czech Republic)
    A new species of the diplopod Amynilyspes (Oniscomorpha) from the Stephanian Lagerstätte of Montceau-Les-Mines, France
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice)
    Parallelisms or relationship? Comparison of Late Carboniferous/Early Permian Archipolypods (Euphoberiida) with extant spined polydesmids (Diplopoda)
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Remarks on the phylogeny of some Phacopinae (Trilobita)
    Remarks to the palaeobiology and taphonomy of illaenid trilobites (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Sculpture variability in exoskeletons of conulariids on example of Metaconularia imperialis (Barrande, 1867) and Pseudoconularia grandissima (Barrande, 1867)
    Siluro-Devonian Scutelluinae (Trilobita) from the Czech Republic: morphology and classification
    Study of conulariid and related phosphatic conical exoskeletons from the Prague Basin (Czech Republic)
    Taxonomy and trunk-ring architecture of Pleurojulid Millipedes (Diplopoda: Chilognatha: Pleurojulida) from the Pennsylvanian of Europe and North America
    Tremadocian trilobites of the Prague Basin, Czech Republic
    The trilobite Protostygina and the composition of the Styginidae, with two new genera
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun