Record details

Subject heading
    experimentální mineralogie
Article
    Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
    Electric conductivity and thermal properties of tourmalines from the dravite-schorl series
    Experimental Reference Intensity Ratios ofVarious Kaolinite Forms
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    Experimentální výzkum fázových vztahů v soustavách Cu-Mo-Te a Cu-Mo-Se
    Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
    Experimentální zvětrávání alumosilikátů
    Fázové vztahy v soustavě Pb-Sn-Te-S
    Fluidní inkluze v minerálech
    The germanium-lead-sulfur-oxygen system and related minerals
    Hustota turmalínu, její stanovení a význam
    Hydrothermal Decomposition of Vanadium Glasses
    Hydrothermal Preparation of Vanadium Zeolites
    Hydrothermal synthesis of Cs-Fe trioctahedral ferruginous micas
    The Mo-Se-S and the Mo-Te-S systems
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Optimalizované a viacrozmerné evolučné trendy Pupinovej typologickej klasifikácie zirkonov
    The Pb-Sn-Te-S system and its geological applications
    Phase relations of the Cu-Mo-Te system at 800 C and related data
    Příspěvek k hydrotermálnímu vzniku rutherfordinu,UO2CO3
    Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Structural and luminescence properties of Zns prepared by SHS
    Supergene alteration of sulfides, III. Corrosion of sulfides in galvanic contact
    Thermal Stable Porous Crystal from Montmorillonite I.Preparation and the Properties of Al and Zr Pillared Montmorillonites
    Účinek vysoce koncentrovaných roztoků NaCl na cínoveckou žulu
    Utilization of synthetic phillipsite as a means for decreasing the concentration of ammonium ions in waste waters
    Vliv některých druhů záření na barvu nerostů
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Výzkumná chemická laboratoř