Record details

Subject heading
    experimentální práce
Article
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Extraction of Cu(II) from bentonites by electro-ultafiltration method
    FH-1. Equipment for in-situ permeability measurements
    The glass of Bohemian porcellanites
    High loading rates induced in rock samples and their influence on rheological behaviour of rock medium
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    The importance of Corrosion Studies of Natural Glasses for Predicting Durability of Radioactive Waste Glass in a Geologic Environment
    The influence of rocks on the dynamic characteristic of elastic waves
    Kinetika flokulace
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    New experimental results and possibility to use them for estimation of radon emission risk
    Nezapomínají
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Optimalizace regeneračního okruhu v úpravně Komořany
    Paladium palivem budoucnosti?
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Projekt MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use)
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Sedimentology and orientation of tentaculite shells in turbidite lime mudstone to packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia
    Solubility of tin, tungsten and molybdenum oxides in felsic magmas
    Stabilitní problémy prostředí oslabeného stavebními aktivitami
    Stability problems of a medium weakened by construction works
    The uptake of trace amounts of uranium and radium on some river suspension components
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Weathering and Erosion Aspects of Small Catchment Research
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání