Record details

Subject heading
    extrémní podmínky (teplotní, tlakové)
Article
    Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopic study of coal oxidation
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Vyjadrujú hodnoty tlakového gradientu tlakové anomálie?
    Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě