Record details

Subject heading
    extraglaciální oblasti
Article
    The Beroun complex and the Lower Pleistocene stratigraphy
    The Beroun highway - a new key profile for the continental Lower Pleistocene in Central Europe
    Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
    Boršice near Buchlovice
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Correlation of fluvial sediments of the Dyje and Morava rivers along the Czechoslovak-Austrian border
    Depositional changes in non-glacial regions of Central Europe
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Kvartérně geologický výzkum území na listu 33-224 Kravsko
    Kvartérní sedimenty ma území listu 33-111 Třeboň
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty na území listu 02-411 Ústí nad Labem
    Kvartérní sedimenty na území listu 13-442 Prosetín
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-41 Písek
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-214 Krásná Hora nad Vltavou
    Kvartérní sedimenty na území listu 24-414 Vyškov
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-11 Kvilda
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-24 Trhové Sviny
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-234 Světlík
    Kvartérní terasy řeky Berounky
    Kvartérní uloženiny na území listů 35-11 Veselí nad Moravou a 35-12 Strání
    Kvartérní uloženiny v okolí Čejkovic
    Lower Pleistocene soils of the Beroun highway section
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Naleziště vltavínů u Rybníků a Moravského Krumlova
    Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
    Palaeomagnetic investigation of the Beroun highway section
    Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou (35-11 Veselí n. Moravou)
    Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka (12-33 Plzeň)
    Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
    Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo
    Petrology of Lower Pleistocene continental deposits - Beroun highway
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín (13-32 Kolín)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto (14-31 Vysoké Mýto)
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín (03-43 Jičín)
    Profil IIIa na Stránské skále v Brně
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Proluviální sedimenty severočeské hnědouhelné pánve
    Příspěvek k výskytu kvartérních terasových uloženin ve rtyňsko-svatoňovické kotlině
    Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    The significance of the Lower Pleistocene sedimentary complex of the Beroun highway
    Středopleistocenní půdy na Stránské skále v Brně
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Upper Cenozoic deposits at the foot of the Krušné hory Mts
    Výzkum kvartérních sedimentů soutokové oblasti Dyje s Moravou
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice (33-11 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Ledeč nad Sázavou (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Zruč nad Sázavou (13-34 Zruč nad Sázavou)
    Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.)