Record details

Subject heading
    fenit
Article
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři